Privacy Statement

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt AgriRetail alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet AgriRetail aan de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. AgriRetail gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. We garanderen dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor jouw sollicitatie bij AgriRetail. Het betekent ook dat AgriRetail je gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor recruitment. 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens tot twee jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren vanwege mogelijke toekomstige vacatures. 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die zelf actief zijn achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn. 

Je bepaalt zelf welke gegevens aan wie ter beschikking worden gesteld. Als er zogenaamde profielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat van te voren meegedeeld. 

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 WBP). Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je via email een verzoek bij ons indienen.